EO3 - Měření dolní propusti - popis přípravku


Přípravek s filtrem typu dolní propust 5.řádu je realizován pomocí dvou aktivních bloků (realizují přenosovou funkci 2.řádu) a za nimi kaskádně zapojené pasivní dolní propusti RC (realizuje přenosovou funkci 1.řádu). Zapojení je patrné z následujících obrázků:

Zapojení přípravku:

Schéma zapojení přípravku:

Ve schématu jsou zahrnuty i obvody pro napájení a ochranu našeho přípravku (spodní část). Vstup je označen J4 a výstup J6, přepínačem J5 lze do kaskády zahrnout buď 1. nebo 1. a 2. aktivní filtr a se spínačem v poloze 5-6 zahrneme do kaskády i poslední pasivní RC člen. (Pokud bychom chtěli měřit pouze 2. blok, resp. 2.blok a pasivní blok, můžeme využít přímého připojení odporu R11 na vstup a tím přemostění prvého bloku.)
Jak se k přípravku připojí napájení a vstupní signál a na výstup měřící zařízení je patrné z následujícího obrázku:

Červený drát je +15V, modrý -15V a černý je zem. Vstup a výstup je připojen přes koaxiální kabel.