EO3 - Měření dolní propusti 5. řádu realizované kaskádní syntézou


Cílem úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi analogového ARC filtru, realizovaného kaskádní syntézou. K tomu je k dispozici přípravek, na kterém je realizován filtr typu dolní propust (5.řád, aproximace Čebyševova, Butterworthova).

Úloha využívá přípravek vytvořený pro předmět ADS, kde je využíván i v návaznosti na použití obvodů se spínanými kapacitory. Popis jedné z variant úlohy využívající tento přípravek.

Zadání:

Popis přípravku.