Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Katedra teorie obvodů

místnost 525/B2