X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku

Winspice - Příklady ke cvičení

Nabídka souborů
Soubor:Popis:
d_va.cirVA charakteristika diody
d_cl.cirPřenosový článek s diodou
npn_va.cirVA charakteristika tranzistoru NPN
pnp_va.cirVA charakteristika tranzistoru PNP
trzespo.cirAnalýza stability pracovního bodu a vlastností sesilovačů s BT v zapojení se SE
bi_lab.cirZesilovač s tranzistorem NPN v zapojení podle laboratorní úlohy.
mos_lab.cirZesilovač s tranzistorem NMOS v zapojení podle laboratorní úlohy.
mos_lab.sveAnalýza stejného zesilovače (NMOS v zapojení podle laboratorní úlohy), tentokrát ale pro interaktivní stránky www.
mos.cirAnalýza vlastností podobného zesilovače s MOS tranzistorem v zapojení se SS.
mos_rout.cirAnalýza výstupního odporu předchozího zesilovače s MOS tranzistorem v zapojení se SS.
ks.cirAnalýza elementárního koncového stupně s bipolárními tranzistory.

Hlavní stránka předmětu