X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku

SPICE - knihovny prvků

Následuje přehled knihoven některých elektronických prvků obecně pro simulační programy typu Spice. Další zdroj modelů je již uvedený katalog často používaných součástek a samozžejmě internet, kde lze nalést téměř všechny modely základních prvků.

Nabídka knihoven pro Spice
Soubor:Popis:
bc.lib (13 kB)Tranzistory BC xxx y
diody.lib (7 kB)Modely běžných diod
europe.lib (91 kB)Evropské polovodičové součástky
eval.lib (51 kB)Standardně dodávaná knihovna součástek
evaltran.lib (1 kB)Standardy amerických tranzistorů
evalttl.lib (10 kB)Modely vybraných typů součástek TTL
lmcmosoa.lib (5 kB)Operační zesilovače typu LM ....
naseiden.lib (1 kB)BC547C, BC549B
oz.lib (3 kB)Operační zesilovače: jednoduchý model, uA748, uA741
ozmod.lib (5 kB)Operační zesilovače: dalších 6 modelů
tr_mos.lib (5 kB)modely často používaných součástek
linear.zip (5 kB)Další zapakované modely diod tranzistorů, AD operačních zesilovačů, ...

Hlavní stránka předmětu