Elektronické obvody

Cvičení

Stabilizace pracovního bodu a vlastnosti jednotranzistorových bipolárních zesilovačů

Parametry tranzistoru : Beta=100.
Všechny vypočty jsou prováděny "ručně" s nejjednoduššími modely tranzistorů!
Pracovní body (nastaveny podle PSPICE na Ic=1mA): Ic=1mA, Ib=10uA => gm=0,04, r(pi)=2k5

Poznámka: tato značka // značí paralelní kombinaci


Zapojení se společným emitorem I
Rvst0=r(pi)=2k5
Au0=-gm*Rc0=-200
Rvýst0=5k

Zapojení se společným emitorem II
Rvst1=[Rb1/(Au1+1)]//r(pi)=1k1 (záporná zpěná vazba)
Au1=-gm*Rc1=-200
Rvýst=5k
(pro proud. buzeni by Rvýst1=5k//415k//{1/[gm*r(pi)/(Rb1+r(pi))]}=2k3)

Zapojení se společným emitorem, emitorový odpor I
Rvst2=170k//45k//[2k5+Re+(beta+1)]=26k, (2k33 s Ce) 
Au21=-200 s Ce, Au22=-5 bez Ce
Rvýst2=5k

Zapojení se společným emitorem, emitorový odpor II
Rvst3=13k bez Re (2k1 s Ce)
Au31=-200 s Ce 
Au32=-5 bez Ce 
Rvýst3=5k

Pro kontrolu výsledků a hlavně pro orientaci "jak je to se stabilizací pracovniho bodu" použijte WinSpice a trzespo.cir.
Sekce: cvičení
Hlavní stránka předmětu