Trojitý integrační RC-článek

[Maple Bitmap]  

Zadání obvodu podle výše uvedeného obrázku.

>    RC:="3 RC int. clanky

>    V 1 0 1

>    R1 1 2 R

>    C1 2 0 C

>    R2 2 3 R*a

>    C2 3 0 C/a

>    R3 3 4 R*a^2

>    C3 4 0 C/a^2

>    .end":

>    res_RC:=syrup(RC, ac);

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "3 RC int. clanky" (ignoring this line)

res_RC := {v[1] = 1, v[3] = (1+s*C*R)*a^2/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+a^2+2*s*C*a*R+2*a*s^2*C^2*R^2+a^2*s^3*C^3*R^3+s*C*R), v[2] = a*(s*C*R+a+2*s*C*a*R+a*s^2*C^2*R^2)/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+...
res_RC := {v[1] = 1, v[3] = (1+s*C*R)*a^2/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+a^2+2*s*C*a*R+2*a*s^2*C^2*R^2+a^2*s^3*C^3*R^3+s*C*R), v[2] = a*(s*C*R+a+2*s*C*a*R+a*s^2*C^2*R^2)/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+...
res_RC := {v[1] = 1, v[3] = (1+s*C*R)*a^2/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+a^2+2*s*C*a*R+2*a*s^2*C^2*R^2+a^2*s^3*C^3*R^3+s*C*R), v[2] = a*(s*C*R+a+2*s*C*a*R+a*s^2*C^2*R^2)/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+...

Obecný výraz pro přenos.

>    P_RC:=subs(res_RC,v[4]);

P_RC := a^2/(3*a^2*s^2*C^2*R^2+3*R*s*C*a^2+a^2+2*s*C*a*R+2*a*s^2*C^2*R^2+a^2*s^3*C^3*R^3+s*C*R)

Výpočet kmitočtu omega[0] . (Pozor, argument bude v tomto případě Pi , resp. -Pi !!! 0 to být nemůže. viz. graf.)   

>    solve(evalc(Im(subs(s=I*omega,P_RC))),omega);

0, (3*a^2+2*a+1)^(1/2)/C/R/a, -(3*a^2+2*a+1)^(1/2)/C/R/a

>    om_RC:=%[2];

om_RC := (3*a^2+2*a+1)^(1/2)/C/R/a

Přenos pro omega[0] = 1 .

>    P_RC1:=collect(algsubs(C*R=1,subs(res_RC,v[4])),s);

P_RC1 := a^2/(a^2*s^3+(3*a^2+2*a)*s^2+(3*a^2+2*a+1)*s+a^2)

Přenos pro omega = omega[0] .

>    simplify(evalc(subs(s=I*(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,P_RC1)));

-a^3/(8*a^3+12*a^2+7*a+2)

Závislost tohoto přenosu na velikosto koeficientu a .

>    plot(abs(%),a=1..10);

[Maple Plot]

Strmost fázové charakteristiky pro relativní kmitočet v bodě omega = omega[0] .

>    phi_P_RC2:=evalc(argument(subs(s=I*omega,P_RC))):

>    SR_phi_RC:=simplify(om_RC*subs(omega=om_RC,diff(phi_P_RC2,omega)));

SR_phi_RC := -2*(3*a^2+2*a+1)^(3/2)/(8*a^3+12*a^2+7*a+2)

>    plot(SR_phi_RC,a=1..10);

[Maple Plot]

Článek je určen pro větev záporné zpětné vazby (pro určitý kmitočet článek obrátí fázi a ze ZZV se stane KZV a nastanou podmínky oscilací). Zde je výhodné, aby jeho hodnota přenosu nebyla příliš malá, protože zesilovač oscilátoru s posouvanou fází by pak pracoval s příliš velkým zesílením. Pro velikost strmosti fázové charakteristiky je také výhodná vyšší hodnota konstanty a , nicméně veký vliv její hodnota nemá. Lze konstatovat, že pro modul i pro fázi je výhodná vyšší hodnota a . Volba a = 1  je evidentně nevýhodná. Hodnota příliž veliká ( 10 < a ) již není příliš přínosná, naopak neúměrně zvyšuje poměr hodnot R i C.  

Výpočet modulu a fáze přenosu omega[0] = 1 .

>    abs_P_RC:=evalc(abs(subs(s=I*omega,P_RC1))):

>    phi_P_RC:=evalc(argument(subs(s=I*omega,P_RC1))):

Následuje vykreslení kmitočtových charakteristik pro tři různé hodnoty koeficienu a . Dále pak vyčíslení velikosti modulu a strmosti fázové charakteristiky (v radiánech i ve stupních) pro omega = omega[0]  a pro všechny tři hodnoty koeficientu a .

>    plots[semilogplot]([subs(a=1,abs_P_RC),subs(a=5,abs_P_RC),subs(a=10,abs_P_RC)],omega=0.1..10,color=[blue,red,green],legend=["a=1","a=5","a=10"],thickness=2);

>    plots[semilogplot]([subs(a=1,phi_P_RC),subs(a=5,phi_P_RC),subs(a=10,phi_P_RC)],omega=0.1..10,color=[blue,red,green],legend=["a=1","a=5","a=10"],thickness=2);

>    evalf([subs(a=1,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC)),subs(a=5,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC)),subs(a=10,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC))]);

>    simplify([subs(a=1,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC)),subs(a=5,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC)),subs(a=10,subs(omega=(2*a+3*a^2+1)^(1/2)/a,abs_P_RC))]);

>    evalf([subs(a=1,SR_phi_RC),subs(a=5,SR_phi_RC),subs(a=10,SR_phi_RC)]);

A teď ve stupních

>    evalf(180/Pi*[subs(a=1,SR_phi_RC),subs(a=5,SR_phi_RC),subs(a=10,SR_phi_RC)]);

[Maple Plot]

[Maple Plot]

[.3448275862e-1, .9349289454e-1, .1078515962]

[1/29, 125/1337, 125/1159]

[-1.013581963, -1.193015992, -1.240549567]

[-58.07396866, -68.35478121, -71.07825445]

Je evidentní, že pro 5 < a  se již strmost fáze příliš nezvětšuje a i její hodnota není příliš velká.

>    P_RC1;

a^2/(s^3*a^2+(2*a+3*a^2)*s^2+(2*a+3*a^2+1)*s+a^2)

Přenos vykazuje pouze póly, které jsou zde uvedeny, pro různé hodnoty koeficientu a .

>    solve(subs(a=1.,denom(P_RC1)));

>    solve(subs(a=5.,denom(P_RC1)));

>    solve(subs(a=10.,denom(P_RC1)));

-3.246979604, -1.554958132, -.1980622642

-1.791134232, -1.102437610, -.5064281578

-1.525402114, -1.050617191, -.6239806945