To samé, ale změněny C za R a naopak

[Maple Bitmap]  

Zadání obvodu podle výše uvedeného obrázku.

>    T:="T clanek 2

>    V 1 0 1

>    C1 1 3 C

>    C2 2 0 C*b

>    R1 1 2 R

>    R2 2 3 R*a

>    .end":

>    res_T:=syrup(T, ac);

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "T clanek 2" (ignoring this line)

res_T := {v[1] = 1, v[3] = (s*C*R+s^2*C^2*R^2*a*b+s*C*R*a+1)/(s*C*R+s^2*C^2*R^2*a*b+s*C*R*a+s*C*R*b+1), v[2] = (s*C*R+s*C*R*a+1)/(s*C*R+s^2*C^2*R^2*a*b+s*C*R*a+s*C*R*b+1)}

Výraz pro přenos je při tako voleném obvodu (volba násobných konstant) shodný jako v předchozím případě.

>    P_T:=subs(res_T,v[3]);

P_T := (s*C*R+s^2*C^2*R^2*a*b+s*C*R*a+1)/(s*C*R+s^2*C^2*R^2*a*b+s*C*R*a+s*C*R*b+1)

Je evidentní, že dále nemá cenu pokračovat, dostali bychom naprosto stejné výsledky.