Analýza RC článků pro můstkové oscilátory a oscilátory s posouvanou fází

© Jiří Hospodka

>    restart;

>    with(Syrup);

[Revision, StoY, StoZ, YtoS, ZtoS, deindex, draw, makeckttable, printdeck, reindex, spice, syrup]

V tomto souboru budou analyzovýny a komentovány vlastnosti pěti základních RC článků, tři pro můstkové oscilátory a dva pro oscilátory s posouvanou fází. Analýza je prováděna v programu Maple s knihovnou Syrup. Nebudou zde komentovány ani příkazy Maple, ani vlastní příkazy knihovny Syrup. Jejich popis lze snadno nalést v jiných zdrojích (lze začít např. na adrese http://hippo.feld.cvut.cz/maple.html).

>   

Wienův článek

>   

Přemostěný T-článek

>   

Dvojitý T-článek

>   

Trojitý integrační RC-článek

>   

Trojitý derivační RC-článek

>