Komplexně sdružené póly

>    P:=K/(p-p1)/(p-p2);

P := K/(p-p1)/(p-p2)

Komlexně sdružené póly se zápornou reálnou částí

Komlexně združené póly s nulovou reálnou částí

Komlexně združené póly s kladnou reálnou částí

Časové odezvy systémů se dvěma póly