Úloha 03 - příloha

Výsledky simulace ARC struktury realizované na základě simulace LC struktury pomocí Brutonovy transformace


Simulace byla provedena pro výsledný odnormovaný filtr

Zobrazené výsledky:

  1. Data pro program SADYS
  2. Vypočtená přenosová funkce
  3. Tabulka hodnot kmitočtové charakteristiky ve vybraných hodnotách kmitočtu
  4. Pseudografické znázornění pruběhu v celém pásmu
  5. Tabulka hodnot kmitočtové charakteristiky v celém pásmu
  6. Pseudografické znázornění průběhu v propustném pásmu
  7. Tabulka hodnot kmitočtové charakteristiky v propustném pásmuZpet