Programy a procedury pro MATLAB


Studenti si vytvářejí různé programy pro svoji potřebu, případně jako semestrální práce. Uvedené práce jsou zaměřeny na aplikaci v programu MATLAB. V následujícím přehledu jsou zařazeny ty práce, které studenti dali k dispozici k tomuto účelu a zpracovali materiál s respektováním daných požadavků. Jedná se o práce zaměřené k určitému účelu (např. navrhnout v rámci semestrální práce filtr), nejde tedy o programové prostředky testované na rozsáhlejších souborech zadání. Proto není zaručena správnost výsledků pro libovolné zadání. Rovněž úroveň zabezpečení proti chybám uživatele je u jednotlivých prostředků velmi rozdílná.