EFI - program cvičení

Katedra teorie obvodů, zimní semestr


Program cvičení
týden náplň poznámka
1 Stanovení požadavků na filtr, sestavení tolerančního schématu, transformace na NDP.
2 Aproximační úloha, použití katalogů a výpočetních programů. Programy pro nestandardní aproximace.
3 Návrh filtru LC. Zadání semestrálních prací
4 Simulace vlivu ztrát v LC filtrech, optimalizace vzhledem ke ztrátám.
5 Optimalizace struktury PP. Měření na filtrech s piezoelektrickými prvky.
6 Návrh pasivních filtrů RC.
7 Kaskádní syntéza ARC filtrů. Optimalizace návrhu.
8 Optimální návrh elementárních filtrů 2.řádu (SFB) s jedním zesilovačem.
9 Návrh SFB s více zesilovači. Korekce vlivu reálných parametrů aktivních prvků v SFB.
10 Návrh ARC filtrů metodou simulace prvků LC prototypu.
11 Návrh ARC filtrů funkční simulací LC prototypu.
12 Integrované univerzální filtry SC. Návrh SC filtru s obvodem LTC 1060.
13 Měření navržených SC filtrů s obvody LTC 1060.
14 Zápočty.Odevzdání semestrálních prací.

Cvičení jsou seminární s využíváním počítače, kromě 5 a 13 týdne, kdy je laboratorní cvičení.