Modelování

Reálný obvod modelujeme pomocí zjednodušených základních obvodových prvků. Z hlediska součástek používaných při návrhu filtrů využíváme následující modely: