Návrh dolní propusti (DP)

V následujícím textu jsou zpracovány poznámky k návrhu dolních propustí. Text je zpracován na základě lit. [1]. Kromě vlastního návrhu bylo provedeno ověření vlivu reálných vlastností operačních zesilovačů na navržený filtr.

Prezentované vlastnosti:

Zadání dolní propusti (DP):

Postup návrhu:

Literatura:
[1] Mixa,A.: Návrh filtru typu dolní propust. Bakalářská práce. ČVUT FEL, Praha, 2006
[2] Martinek,P.,Boreš,P.,Hospodka,J.: Elektrické filtry. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003
[3] Davídek,V.,Laipert,M.,Vlček,M.: Analogové a číslicové filtry. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2.vydání, 2004
[4] Datasheet catalog. [on-line], http://www.datasheetcatalog.com/, [cit.: 1.1.2007]