Návrh LC filtru

Pro návrh lze použít různé postupy. Standardně se používá postup tvořený následujícími kroky:

Vstup Krok návrhu Výstup Poznámka
Toleranční schema filtru Transformace Toleranční schema NDP
Toleranční schema NDP Aproximace Přenosová funkce, příp.charakteristická funkce
Přenosová funkce, příp.charakteristická funkce Realizace struktury NDP Hodnoty prvků NDP Realizace se provádí obvykle s využitím dvojbranových matic
Hodnoty prvků NDP Transformace na hledaný typ filtru Hodnoty součástek filtru pro zadané schema (ideální prvky)
Hodnoty součástek filtru pro zadané schema (ideální prvky) Ověření vlastností s reálnými prvky, optimalizace, ... Podklady pro technologický návrh

Poznámka: NDP ... Normovaná dolní propustPro návrh lze použít stránku www, využívající program MAPLE a knihovnu SYNTFIL. Pro orientaci lze využít i stručný popis vzniku těchto stránek a popis práce s programem (oba popisy jsou převzaty z práce:"Sochor,F.:Ověření vlastností návrhového systému.Bakalářská práce, ČVUT FEL, Praha, 2006).