Návrh aktivních RC filtrů

Při návrhu aktivních RC (ARC) filtrů se používá řada postupů. Zaměříme se na dvě skupiny návrhu:

Kaskádní syntéza

Princip:

Návrh na základě LC prototypu

Princip:
Navrhneme LC filtr.