EFI - zadani druhe "domaci ulohy"


 1. Overte vliv realnych parametru operacniho zesilovace (OZ) na vlastnosti kaskadne realizovaneho filtru navrzeneho na predchazejicim cviceni. Limitujici bude vliv tranzitniho kmitoctu ft. Pro overeni pouzijte program SADYS (program LTP2 nema potrebne modely, pokud pouzijete jiny program, uvedte parametry pouziteho modelu OZ - ss.zesileni, tranzitni kmitocet, vstupni a vystupni odpor, pripadne kapacity). Pouzijte model OL2, u ktereho budeme menit hodnotu tranzitniho kmitoctu. Uvazujte minimalne idealni OZ, dale OZ s tranzitnim kmitoctem ft = 60MHz (specialni typy, budou popsany na prednasce), dale OZ s tranzitnim kmitoctem ft = 12MHz (napr. typy LF156, LF157) pripadne i OZ s ft = 1 MHz (napr. typ MAA741 - zde budeme hodnotou ft pod hodnotou kmitoctu meze propustneho pasma => jake to bude mit dusledky na simulaci?).

  Zpracovani bude obsahovat:

  1. Orientacni graf kmitoctove charakteristiky filtru se zakreslenymi prubehy pro ruzne hodnoty ft pro obe varianty navrzeneho filtru a se zakreslenymi mezemi propustneho pasma.
  2. Orientacni graf kmitoctove charakteristiky filtru pro vybrane ft a obe varianty navrhu.
  3. Zhodnoceni vlivu ft na prubehy pro oba grafy. V tomto zhodnoceni nejde pouze o slovni popis grafu (nejdriv roste, potom klesa, ...), ale o vyjadreni k narokum na OZ pro realizovatelnost filtru (v navaznosti na prednasku, kde jsou dosazitelne vlastnosti OZ komentovany).


 2. Navrhnete PP pomoci SSFB se tremi OZ postupem z prednasky (skrita EFI, odst. 5.3.1) a vysledne navrzene schema overte simulaci s idealnimi prvky.
Doporuceni: [pro zadani 1)]
K analyze pouzijte program SADYS, pro modelovani OZ model OL2 (soubor OL2.MOD).
Vypis souboru OL2.MOD:

OL2 aa-b-c-d/A=0.15ME,FT=750k,Rvst=3ME,Rvyst=60;
:
: operacni zesilovac, linearni model, respektuje
: konecne zesileni (A), vstupni (Rvst) a vystupni (Rvyst)
: odpor, jeden kmitoctovy zlom (FT - realizovan prvky
: rf,cf)
: standardni parametry nastaveny pro MAA 741
: 14.10.1991 [MaBo]  {OZ741}
:
rvst aa-b = Rvst;
rvyst c-d = Rvyst;
rf   e-d = A;
cf   e-d = 1. / (2pi * FT);
j1   e-d = V.aa - V.b;
j2   c-d = (1 / Rvyst) * V.cf;
:
EO@;


Priklad vstupnich dat pro program SADYS pro reseni casti ulohy:

*system;
*: Overeni navrhu DP
KMI=1e12; :promenna pro volbu ft
e 1;
r11 1-2= ?? ;
r21 2-3= ?? ;
c11 2-4= ?? ;     : 1. blok
c21 3 = ?? ;
ria 8-4=0.;
gb 8 =0.;
@OL2 3-8-4-0/ft=KMI;  : zadani modelu OZ se zmenou ft

r12 4-5= ?? ;
r22 5-6= ?? ;   : 2.blok
c12 5-7= ?? ;
c22 6 = ?? ;
@OL2 6-7-7-0/ft=KMI;

*PZ;
tran p1=V.7/e; run; :analyza se zadanymi parametry
modify KMI=12e6;   :modifikace ft a vypocet nove
tran p2=V.7/e; run; :prenosove funkce - opakujeme podle
modify KMI=1e6;   :potreby
tran p3=V.7/e; run;

*FRE;        : vykresleni charakteristiky v celem pasmu
           : se stejnym meritkem a implicitni volbou f
npplot(41) (db.p1,db.p2,db.p3);run;

*FRE;        : pouze propustne pasmo, stejne meritko
freq 1e5,5.0e6;
npplot(101) (db.p1,db.p2,db.p3);run;

*FRE;        : pouze propustne pasmo, kazda char.
freq 1e5,5.0e6;   : vlastni meritko
npplot(101) db.p1,db.p2,db.p3;run;

*end;


ke stazeni - nazev souboru PRIKLAD.ZIP, obsahuje model i data