Úloha 03 - příloha

Zadání - aktivní realizace pomocí dvojných kapacitorů - použití GIC


Vstupni data pro program SADYS:

*SYSTEM;
*: RC varianta A
e 1;
r1 1-2=1.17237;   :puvodni l1
r2 2-4=0.200076;  :puvodni l2
r3 2-3=1.185221;  :puvodni l3
cl 3 =1.;     :puvodni rl
:prvni konvertor, realizuje c2 3 =1.293868;
ck2 4-5=2.5430066;
ck2 8 =2.5430066;
rk2 5-6=0.200076;  :mohu volit, volim=r4
rk2 6-7=0.200076;  :mohu volit, volim=r4
r42 7-8=0.200076;  
oa12 5-0=V.8-V.6;
oa22 7-0=V.4-V.6;

:druhy konvertor realizuje c4 4 =0.718992;
ck4 3-9 =0.7189926;
ck4 12  =0.7189926;
rk4 9-10 =1.390836;  :mohu volit, volim=r4
rk4 10-11=1.390836;  :mohu volit, volim=r4
r44 11-12=1.390836;  
oa14 9 -0=V.12-V.10;
oa24 11-0=V.3 -V.10;
*PZ;
TRAN p1=V.3/e coef;RUN;
*END;