DP - Nestandardni aproximace

Vychozi struktura T => minimalizovan pocet kapacitoru

"Nakratko" => po Brutonove transformaci nevznikne kapacitor blokujici stejnosmernou slozku

Hodnoty prvku NDP:

> l1:=1.068638443;l2:=.4242552420;c2:=1.021312830;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

> l3:=1.048070721;c4:=.7051210354;rz:=1;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

Po provedeni Brutonovy transformace dostaneme:

> r1:=l1;r2:=l2;d2:=c2;r3:=l3;d4:=c4;cz:=1/rz;

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

[Maple Math]

Realizace d2 - je soucasti rezonancniho obvodu, proto jako omega02 volim rezonancni kmitocet:

> omega02:=1/sqrt(r2*d2);

[Maple Math]

Plati (viz odvozeni na prednasce) d2=c12/omega02; c52=c12=ck2; r42=1/(omega02*c52)=r22=r32=rk2.

> ck2:=omega02*d2;

[Maple Math]

> rk2:=1/(omega02*ck2);

[Maple Math]

Realizace d4 - jde o samostatnou kapacitu =>jako omega04 volim mez propustneho pasma (NDP=>1):

> omega04:=1;

[Maple Math]

> ck4:=omega04*d4;

[Maple Math]

> rk4:=1/(omega04*ck4);

[Maple Math]

Zjednoduseni paralelni kombinace d4 a cz => ztratovy dvojny kapacitor:

> c:=cz/2;

[Maple Math]

> r:=4*d4/(cz^2);

[Maple Math]

Zjednoduseni "serioveho rezonatoru" - volba cr1=cr2=cr=c:

> cr:=c;

[Maple Math]

> r1r:=2*r2;

[Maple Math]

> r2r:=r1r;

[Maple Math]

> r3r:=d2/(2*cr^2);

[Maple Math]

> r4r:=2*r3r;

[Maple Math]

Poslednim krokem je odnormovani - kmitoctove je pevne dane tolerancnim schematem a impedancni vyuziji pro volbu hodnoty kapacitoru. T.j. zvolim kapacitor a z toho vypoctu normovaci odpor.

> omega0N:=2*Pi*12500;

[Maple Math]

> evalf(omega0N);

[Maple Math]

> Cskut:=820e-12;

[Maple Math]

> RN:=c/(omega0N*Cskut);

[Maple Math]

> evalf(RN);

[Maple Math]

A nyni jen vynasobime vsechny odpory v obvodu RN (kapacitory maji vsechny stejnou hodnotu):

> R1:=evalf(r1*RN);

[Maple Math]

> R3:=evalf(r3*RN);

[Maple Math]

> R:=evalf(r*RN);

[Maple Math]

> R1r:=evalf(r1r*RN);

[Maple Math]

> R3r:=evalf(r3r*RN);

[Maple Math]

> R4r:=evalf(r4r*RN);

[Maple Math]