Úloha 03 - příloha

Zadání a výsledná přenosová funkce - pasivní realizace


Vstupní data pro program SADYS:

*SYSTEM;
*: LC prototyp - C0425b 36
e 1;
l1 1-2=1.17237;
l2 2-3=0.200076;
c2 3 =1.293868;
l3 2-4=1.185221;
c4 4 =0.718992;
rl 4 =1;
*PZ;
TRAN p1=V.4/e coef;RUN;
*FRE;
NPPLOT(41) DB.p1;RUN;
*END;

Výsledná přenosová funkce má tvar:


 POLY   REALNA CAST     IMAGINARNI CAST
  1 -5.2268255651113D-01  4.8578672124695D-01
  2 -5.2268255651113D-01 -4.8578672124695D-01
  3 -1.7273547317487D-01  1.0509157394240D+00
  4 -1.7273547317487D-01 -1.0509157394240D+00


 NULY   REALNA CAST     IMAGINARNI CAST
  1  0.0000000000000D+00  1.9654297063823D+00
  2  0.0000000000000D+00 -1.9654297063823D+00

Nasobna konstanta = 1.49511435956224D-01