Definice obecneho tvaru citatele G(p):

> Cit := (p^2+p*omega1/Q1+omega1^2)*(p^2+p*omega2/Q2+omega2^2);

[Maple Math]

Definice obecneho tvaru jmenovatele funkce G(p):

> Jm:=(p^2+om1^2);

[Maple Math]

Dosazeni konkretnich hodnot za jednotlive promenne - pozor, program NAP zobrazi na vystupu

hodnoty polu a nul v Hz, nikoliv jako kruhovy kmitocet, my pro dalsi vypocet potrebujeme normovane

hodnoty => normujeme k mezi propustneho pasma (12 500 Hz):

> Cit:=subs(omega1=13340.756981/12500,Q1=3.59322,omega2=9715.476942/12500,Q2=0.693235,Cit);

[Maple Math]

> om1:=18989.652197/12500;

[Maple Math]

Pomoci funkce collect (co,podle ceho) provedeme prepocet citatele G(p) na polynomialni tvar:

> Citpol:=collect(Cit,p);

[Maple Math]

Budeme pomoci funkce convert pro vypocet cisel definovat sudou (suc) a lichou (lic) cast G(p),

parametr rational definuje vyjadreni cisel ve tvaru podilu celych cisel (racionalni cislo) pro zvyseni

presnosti vypoctu (v zaveru si cisla opet upravime na "bezny" tvar:

> suc:=convert(p^4*(coeff(Citpol,p,4))+p^2*(coeff(Citpol,p,2))+(coeff(Citpol,p,0)),rational);

[Maple Math]

> lic:=convert(p^3*(coeff(Citpol,p,3))+p*(coeff(Citpol,p,1)),rational);

[Maple Math]

Vypocteme y22 jako podil sude a liche casti G(p):

> y22:=suc/lic;

[Maple Math]

Odstipneme uplne pricnou kapacitu, t.j. C4=lim (y22/p), kvuli presnosti pocitame jako rac. cislo, proto

oznacime kc4 (infinity je oznaceni pro nekonecno):

> kc4:=convert(limit(y22/p,p=infinity),rational);

[Maple Math]

Vypocteme zbytkovou funkci y22a=y22-p*C4, prikaz simplify znamena vyjadrit v co nejjednodussim tvaru:

> y22a:=convert(simplify(y22-p*kc4),rational);

[Maple Math]

Dalsi krok bude realizace castecneho odstipnuti induktoru z funkce z22a jako jejiho polu v zadanem utlumovem polu, t.j. z22a=pL3+z22b, t.j. L3=z22a/p pro p=j*om1:

> z22a:=1/y22a;

[Maple Math]

> kl3:=convert(subs(p=I*om1,z22a/p),rational);

[Maple Math]

Nyni vypocteme z22b=z22a-pL3:

> z22b:=convert(simplify(z22a-p*kl3),rational);

[Maple Math]

A nyni budeme realizovat seriovy rezonancni obvod jako pol funkce y22b=k2*p/(p^2+om1^2)+y22c:

> y22b:=1/z22b;

[Maple Math]

Pro zjednoduseni dalsich vypoctu si funkci y22b rozlozime na citatele a jsmenovatele. Jmenovatel musi byt delitelny (p^2+om1^2) - funkce tam ma pol. Pro deleni pouzijeme funkci quo(delenec,delitel,promenna,'jmeno promenne, kam se ulozi zbytek):

> dy22b:=convert(quo(denom(y22b),(p^2+om1^2),p,'eps1'),rational);eps1;

[Maple Math]

[Maple Math]

Vysledek (nulovy zbytek) potvrzuje, ze y2 ma skutecne v om1 pol. Nyni dokoncime vypocet, t.j. budeme pocitat

k2=lim [(p^2+om1^2)/p] * y22b (I je imaginarni jednotka):

> k2:=convert(subs(p=I*om1,simplify(numer(y22b)/(p*dy22b))),rational);

[Maple Math]

Vypocteme zbytkovou funkci po odstepeni serioveho rezonancniho obvodu - abychom dostali vysledek v "rozumnem" tvaru, vyuzijeme vyse provedeny rozklad a piseme - y22c=citatel y22b/ [dy22b*(p^2+om1^1)]-k2*p/(p^2+om1^1)

=> staci nam spocitat citatel tohoto vyrazu:

> ny22c:=convert(simplify(numer(y22b)-p*k2*dy22b),rational);

[Maple Math]

A tento citatel by zase mel byt delitelny (p^2+om1^2):

> dy22c:=convert(quo(ny22c,(p^2+om1^2),p,'eps2'),rational);eps2;

[Maple Math]

[Maple Math]

Dostavame tedy jako z22c=1/y22c podil:

> z22c:=dy22b/dy22c;

[Maple Math]

Coz je impedance induktoru. Takze nam zbyva prevest vypoctene hodnoty na bezny tvar cisel:

> L1:=evalf(quo(z22c,p,p,'eps3'));eps3;

[Maple Math]

[Maple Math]

> L2:=evalf(1/k2);C2:=evalf(k2/om1^2);

[Maple Math]

[Maple Math]

> L3:=evalf(kl3);

[Maple Math]

> C4:=evalf(kc4);

[Maple Math]

Dalsim krokem je overeni navrzeneho obvodu simulacnim programem, pripadne napr. i programem MAPLE, resp. jeho casti oznacovanou jako SYRUP.