Realizace LC prickove struktury k funkci G(p), ziskane nestandardni aproximaci - tzv. "stipacka":

Definice obecneho tvaru citatele G(p):

> Cit := (p^2+p*omega1/Q1+omega1^2)*(p^2+p*omega2/Q2+omega2^2);

[Maple Math]

Definice obecneho tvaru jmenovatele funkce G(p):

> Jm:=(p^2+om1^2);

[Maple Math]

Dosazeni konkretnich hodnot za jednotlive promenne - pozor, program NAP zobrazi na vystupu

hodnoty polu a nul v Hz, nikoliv jako kruhovy kmitocet, my pro dalsi vypocet potrebujeme normovane

hodnoty => normujeme k mezi propustneho pasma (12 500 Hz):

> Cit:=subs(omega1=13340.756981/12500,Q1=3.59322,omega2=9715.476942/12500,Q2=0.693235,Cit);

[Maple Math]

> om1:=18989.652197/12500;

[Maple Math]

Pomoci funkce collect (co,podle ceho) provedeme prepocet citatele G(p) na polynomialni tvar:

> Citpol:=collect(Cit,p);

[Maple Math]

Budeme pomoci funkce convert pro vypocet cisel definovat sudou (suc) a lichou (lic) cast G(p),

parametr rational definuje vyjadreni cisel ve tvaru podilu celych cisel (racionalni cislo) pro zvyseni

presnosti vypoctu (v zaveru si cisla opet upravime na "bezny" tvar:

> suc:=convert(p^4*(coeff(Citpol,p,4))+p^2*(coeff(Citpol,p,2))+(coeff(Citpol,p,0)),rational);

[Maple Math]

> lic:=convert(p^3*(coeff(Citpol,p,3))+p*(coeff(Citpol,p,1)),rational);

[Maple Math]

Vypocteme z11 jako podil sude a liche casti G(p):

> z11:=suc/lic;

[Maple Math]

Pro ilustraci si tutez funkci vyjadrime v "beznem" tvaru zapisu cisel:

> z11pom:=evalf(z11);

[Maple Math]

Odstipneme podelnou indukcnost, t.j. L1=lim (z11/p), kvuli presnosti pocitame jako rac. cislo, proto

oznacime kl1 (I je oznaceni pro imaginarni jednotku):

> k1:=convert(subs(p=I*om1,z11/p),rational);

[Maple Math]

Vypocteme zbytkovou funkci z2=z11-p*L1, prikaz simplify znamena vyjadrit v co nejjednodussim tvaru:

> z2:=convert(simplify(z11-p*k1),rational);

[Maple Math]

Dalsi krok bude realizace serioveho rezonancniho obvodu z funkce y2 jako jejiho polu:

> y2:=1/z2;

[Maple Math]

Pro deleni pouzijeme funkci quo(delenec,delitel,promenna,'jmeno promenne, kam se ulozi zbytek'):

> dy2:=convert(quo(denom(y2),(p^2+om1^2),p,'eps2'),rational);eps2;

[Maple Math]

[Maple Math]

Vysledek (nulovy zbytek) potvrzuje, ze y2 ma skutecne v om1 pol. Nyni dokoncime vypocet, t.j. budeme pocitat

k2=lim [(p^2+om1^2)/p]y2:

> k2:=convert(subs(p=I*om1,simplify(numer(y2)/(p*dy2))),rational);

[Maple Math]

Vypocteme zbytkovou funkci po odstepeni serioveho rezonancniho obvodu:

> y3a:=simplify(y2-p*k2/(p^2+om1^2));

[Maple Math]
[Maple Math]

Coz je hrozny (ac spravny) vyraz, takze zkusime vypocitat jednoduseji, t.j. s respektovanim faktu, ze jmenovatel

se bude skladat ze soucinu (p^2+om1^2)*dy2, proto vypocteme pouze cital (spolecny jmenovatel zname):

> ny3:=convert(simplify(numer(y2)-p*k2*dy2),rational);

[Maple Math]

A tento citatel by zase mel byt delitelny (p^2+om1^2):

> dz3:=convert(quo(ny3,(p^2+om1^2),p,'eps3'),rational);eps3;

[Maple Math]

[Maple Math]

Dostavame tedy jako z3 podil:

> z3:=dy2/dz3;

[Maple Math]

Coz je impedance serioveho rezonancniho obvodu, tedy lim(z3/p) pro p jdouci k nekonecnu nam da hodnotu

serioveho induktoru a zbytek po jeho odecteni predstavuje kapacitor:

> k3:=convert(limit(z3/p,p=infinity),rational);

[Maple Math]

> z4:=convert(simplify(z3-p*k3),rational);

[Maple Math]

Tim je vypocet dokoncen a nyni si vypiseme hodnoty jednotlivych prvku ve standardnim tvaru:

> L1:=evalf(k1);

[Maple Math]

> L2:=evalf(1/k2);C2:=evalf(k2/om1^2);

[Maple Math]

[Maple Math]

> L3:=evalf(k3);

[Maple Math]

> C4:=evalf(1/(z4*p));

[Maple Math]