Úloha 01 - porovnání výsledků návrhu LC filtru s aproximací


V nasledující tabulce porovnáme data z katalogu a data získaná simulací vybrané realizace LC filtru. Jedním z cílů uvedeného porovnání je uvědomit si vztah parametrů v katalogu a parametrů, získaných simulačním programem.
Porovnání různých vyjádření aproximované funkce
katalog SADYS
póly a nuly kmitočtová charakteristika
typ bodu kmitočet [rad] typ bodu kmitočet [rad] kmitočet [Hz] přenos [dB] přepočtený přenos [dB]
pól P1 2.053101728 nula 3,4 ±2.053099569D+0 3.26761D-1 -1.71144D+2 -167.34276
pól P2 1.546369515 nula 1,2 ±1.546368790D+0 2.46112D-1 -1.67539D+2 -163.73776
nula N1 0.2918936971 4.64563D-2 -3.80124D+0 0
nula N2 0.7531869918 1.19873D-1 -3.80124D+0 0
nula N3 0.9739595138 1.55010D-1 -3.80124D+0 0
mez prop. pasma 1 1.59155D-1 -4.08134D+0 0.2801
mez neprop. pasma 1.5 2.38732D-1 -6.35313D+1 59.73006

Pokud jde o komplexně sdružené kořeny funkce H(p) v katalogu, jsou shodné s póly přenosové funkce v SADYSu. Liší se konstanta, což souvisí s definicí provozního přenosu a běžně definovaného přenosu napětí ve tvaru podílu výstup/vstup.

Z výsledku kontrolní analýzy je zřejmé, že na mezi nepropustného pásma filtr nevyhověl definovanému požadavku (v katalogu není uvedena hodnota přesně pro naši mez a volili jsme odhadem). Mimo jiné i proto kontrolní analýzy provádíme. Další postup bude zaležet na konkretní situaci. Pokud jsme při zadání provedli zpřísnění (ať my nebo zadavatel), je možné variantu použít, jinak je nutné vrátit se k aproximaci a vybrat jinou variantu. V tomto případě důvod, proč filtr nevyhověl a zřejmě nebude možné použít n=6 pro Cauerovu aproximaci souvisí právě se stupněm aproximace. Jak?


©Petr Bores