EFI - měření filtru se spínanými kapacitory


Úloha je zaměřena na seznámení se základními vlastnostmi filtru realizovaného s využitím spínaných kapacitorů. Úloha je realizována na základě laboratorní úlohy v předmětu ADS (Analogové a diskretní systémy). V uvedeném předmětu je prováděn kompletní návrh přípravku. V předmětu EFI se zaměřujeme na seznámení s vlastnostmi takto realizovaného filtru. Proto je měření realizováno na automatizovaném měřicím pracovišti, kde je možné změřit a zobrazit kmitočtové charakteristiky filtru.

Měření má proto následující body, realizované pro dva filtry typu pásmová propust (PP). Jeden využívá Čebyševovu a druhý Cauerovu aproximaci:

  1. Změření základní kmitočtové charakteristiky filtru.
  2. Změření kmitočtové charakteristiky filtru po změně spínacího kmitočtu. Cílem je ilustrovat možnost přeladění filtru.
  3. Změření kmitočtové charakteristiky filtru po zařazení DP za filtr. Cílem je ilustrovat vliv periodicity funkce.

Filtr je realizován s využitím obvodů LTC 1060.


©Petr Bores