Komplexně sdružené póly

> P:=K/(p-p1)/(p-p2);

[Maple Math]

Komlexně sdružené póly se zápornou reálnou částí

Komlexně združené póly s nulovou reálnou částí

Komlexně združené póly s kladnou reálnou částí

Časové odezvy systémů se dvěma póly