Měření na přípravku obvodu LTC1060 se spínanými kapacitory

© Navrhl Jiří Hospodka, Katedra teorie obvodů ČVUT


Měření probíhá v laboratoři lineárních obvodů na standardně vybaveném pracovišti. Vlastní přípravek obsahuje vlastní obvod LTC1060CN, kerý je zapojen tak, aby mohl pracovat v módu 3, resp. 3a a mnoha dalších. Rezistory je možné zapojovat přímo do zdířek přípravku. Přípravek také obsahuje oddělovací zesilovač, ze kterého je odebírán výstupní signál. Dále je na přípravku realizován obvod pro úpravu hodinového signálu a ochrany proti přepólování a přepětí. Přípravek je nutno napájet symetrickým napětím 5V.

Měření Lze provádět podle návodu, kde je také uvedeno celkové schéma přípravku včetně osazovacího plánu plošného spoje. Dále návod obsahuje příklady návrhu čtyř zapojení, které si lze zrealizovat a změřit jejich přenosové vlastnosti. Návrh byl proveden pomocí knihovny programu Maple s pomocí seciální knihovny Syntfil. Odkazy na jednotlivé návrhy (soubory pro maple a jejich html verze) jsou uvedeny přímo v návodu na měření. Návrh vlastního filtru lze také provést zde na internetových stránkách, pomocí interaktivní aplikace využívající programu Maple a výše uvedené knihovny Syntfil. Návrh realizace pomocí obvodu LTC1060 je pak nutno řešit např. podle návrhových vztahů, uvedených v z katalogového listu ovodu.

 

Dsc06177
Pacoviště laboratoře lineárních obvodů
Dsc06178
Ukázka měřicího pracoviště
DSC06199
Měřicí přípravek