OHEŇ A MEČTVÝM MEČŮM CO ©TĚSTÍ NOSÍ
DÁVNOU SÍLOU
ZNÍ ZPĚVEM BOJOVÝCH CHORÁLŮ SVOU VÍROU
ZNÁ© TOLIK ROZBITÝCH POUT
PO MODRÉM NEBI PLOUT
JEN DÁL, PROČ SVÁDÍ© S OHNĚM BOJ

SVÍTÁ, STŘÍBREM DUHA ZÁŘIVÁ
SNÍMÁ SMRTI ČERNÝ PLÁ©«
TVŮJ MEČ VZPLÁL

OHEŇ, OHEŇ A MEČ VÁLKÁM DÁVÁ TVÁŘ
SNÍ© O TOM CO ©TĚSTÍ NOSÍ, SVŮJ MEČ SVÍRÁ© DÁL
OHEŇ, OHEŇ A MEČ V SRDCÍCH PLODÍ ZÁ©«, ZŮSTÁVÁ©

SNÍ© V NOCI O KRÁSNÝCH DÍVKÁCH
L®OU, JSOU JEN V TVÝCH SNECH
PAK PROCITNE© A JSOU FATOU, TOU MORGÁNOU
DUHOU SE VALÍ KOUŘ
KOLIK RADOSTNÝCH CHVIL
JSI DAL, PROČ SVÁDÍ© S OHNĚM BOJ

SVÍTÁ, STŘÍBREM DUHA ZÁŘIVÁ
SNÍMÁ SMRTI ČERNÝ PLÁ©«
TVŮJ MEČ VZPLÁL

OHEŇ, OHEŇ A MEČ VÁLKÁM DÁVÁ TVÁŘ
SNÍ© O TOM CO ©TĚSTÍ NOSÍ, SVŮJ MEČ SVÍRÁ© DÁL
OHEŇ, OHEŇ A MEČ V SRDCÍCH PLODÍ ZÁ©«, ZŮSTÁVÁ©

OHEŇ, OHEŇ A MEČ VÁLKÁM DÁVÁ TVÁŘ
SNÍ© O TOM CO ©TĚSTÍ NOSÍ, SVŮJ MEČ SVÍRÁ© DÁL
OHEŇ, OHEŇ A MEČ V SRDCÍCH PLODÍ ZÁ©«, ZŮSTÁVÁ©
OHEŇ, OHEŇ A MEČ VÁLKÁM DÁVÁ TVÁŘ
SNÍ© O TOM CO ©TĚSTÍ NOSÍ, SVŮJ MEČ SVÍRÁ© DÁL
OHEŇ, OHEŇ A MEČ V SRDCÍCH PLODÍ ZÁ©«, ZŮSTÁVÁ©


 

www.wolfram-metalmusic.zde.cz mailto:wolfram_metal@quick.cz mailto:wolframmetal@tiscali.cz Home Back Guestbook Links Contact Rewiews Video Photos Discography, MP3 Wolfram is ... History News Czech version