Analýza obvodů s IOZ pomocí ZMUN


Zápis IOZ do Y matice 1 Zápis IOZ do Y matice 2 Zobecněný imitanční konvertor Analýza obvodu s IOZ 1 Analýza obvodu s IOZ 2
Zápis IOZ do admitanční matice 1 Zápis IOZ do admitanční matice 2 Zobecněný imitanční konvertor Analýza obvodu s IOZ 1 Analýza obvodu s IOZ 2

 

 
 
Vytvořil Jan Bičák podle podkladů prof. Laiperta dne 1. března 2001 (doplnění 15.3.2001)